UMAY - BİLİM SANAT VE YAŞAM MERKEZİ

AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA

UMAY BSYD (“UMAY”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere, özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. UMAY olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahibiz. Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaları bilgi ve onayınıza sunuyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

Şirketimiz, size ve çocuğunuza ait kişisel verileri, hizmetlerin sunulması ve sunduğumuz hizmetler ile ilgili taleplerinizin karşılanması, sizinle iletişim kurulması, rezervasyon ve kayıt yapılması için gerekli iletişimin sağlanması, park içi faaliyet, aktivitelerin ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi, bilet satışlarının yapılması, ürün satışlarının yapılması, dijital video içerik satışlarının yapılması, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi (fatura kesimi, park alanındaki alışverişler ile ilgili gider pusulası kesilmesi vb.), parkta güvenliğin sağlanması ve korunması, şirket tanıtımlarının çeşitli kanallar üzerinden yapılması (sosyal medya, basın bülteni vb.), dönemsel kart oluşturulması, sadakat programı (B-UMAYn) gibi özel programlardan faydalanmanızın sağlanması, okullar ile işbirliği yapılarak etkinliklerin gerçekleştirilmesi, gerekli durumlarda teklif paylaşılması, sosyal medya üzerinden yürüttüğümüz kampanyaların geri dönüşlerinin sağlanması, soru ve taleplerinizin cevaplanarak şikayetlerinizin giderilmesi için gerekli sürecin yürütülmesi ve taleplerinizin şirket içinde doğru yere yönlendirilmesi, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yürütülen süreçlerin organizasyonu, ve sözleşmesel, ticari ve hukuki taahhütlerimizin yerine getirilmesi, marka veya müşteri memnuniyet içerikli pazar araştırmalarının yönetilmesi amaçlarıyla aşağıda yer alan kişisel veri kategorilerinizi içeren bilgi ve belgeler, KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında toplanmakta, basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Bunun yanında onayınıza binaen sizlerle pazarlama amaçlı iletişim kurulabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, dijital ortamdaki arama motoru optimizasyonu ve arama motoru reklamlarından sorumlu olarak ilgili optimizasyonun yapılması ve reklam modellerinin hazırlanıp reklam mecralarında yayınlanmasının sağlanması, UMAY etkinlikleri ile ilgili size haber ve bülten gibi materyallerin gönderilmesi, izinli pazarlama faaliyetleri yürütülmesi, pazarlama kampanyalarının ve Şirket tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü ve yazılı bilgilendirmede bulunularak yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2’de yer alan aşağıdaki hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir:

1. a) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

2. a) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

3. c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

ç) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

KVKK madde 11 uyarınca, UMAY’ya başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda başvuru formuna Şirketimizin https://www.umaylayasam.com adresli internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu:

UMAY BSYD
Suadiye, Büyükhanlı Konutları, B2 Blok D. 20, 34740 KADIKÖY/İSTANBUL
Tel: [0216 362 39 40]
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: [863931]

Whatsapp