UMAY - BİLİM SANAT VE YAŞAM MERKEZİ

AÇIK RIZA BEYANI

UMAY (BSYD) KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN VERİ SAHİBİ AÇIK RIZA BEYAN FORMU

UMAY (BSYD) ile paylaştığım kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla UMAY (BSYD) tarafından işlenmesi ile ilgili olarak, “UMAY (BSYD) Gizlilik ve KVKK Politikası” nı okudum ve bu metin ile ilgili yeterli ve kapsamlı bir şekilde bilgilendim.

Kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, “UMAY (BSYD) Gizlilik ve KVKK Politikası” nda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ve 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak, UMAY (BSYD) ve/veya UMAY (BSYD)’a bağlı merkez ve/veya birimleri tarafından işlenmesine, bu verilerimin, gerektiğinde, işlenmek üzere, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, UMAY (BSYD)’ın ve/veya UMAY (BSYD)’a bağlı merkez ve/veya birimlerinin, iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılmasına, kendi özgür irademle, açıkça rıza gösteriyorum.

Whatsapp