UMAY - BİLİM SANAT VE YAŞAM MERKEZİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu Sözleşme, ALICI' nın, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere SATICI' ya ait https://www.umaylayasam.com adresi ve yönlendirmesiyle https://www.umaylayasam.com elektronik ticaret internet sitesinden ("İNTERNET SİTESİ") sipariş vererek satın almak istediği ürün/hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") ALICI' ya satışı-teslimini ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)'ün bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

MADDE 1 - TARAFLAR

A. SATICI: UMAY BSYD (Mersis No: 013-0643-4320-0017)
Adres: Suadiye, Büyükhanlı Konutları, B2 Blok D. 20, 34740 KADIKÖY/İSTANBUL
E-Posta: [email protected]
Telefon: 0216 362 39 40
B. ALICI:  
Adı, Soyadı/Unvanı: {_aliciad_} {_alicisoyad_}
Adres: {_teslimatadresi_}
E-Posta: {_alicitelefon_}
Telefon: {_alicimail_}

MADDE 2 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TEMEL NİTELİKLERİ

Sözleşme konusu ürün/ ürünlerin veya hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka / modeli/ rengi, birim fiyat(lar)ı ve ödeme(tahsilat) bilgileri aşağıdaki gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

{_products_table_}

 

Fatura İsmi            : {_aliciad_} {_alicisoyad_}

Fatura Adresi         : {_faturaadresi_}

Telefon            : {_faturatelefonu_}

E-posta            : {_alicimail_}

 

Teslimat Adresi        : {_teslimatadresi_}

Teslim Edilecek Kişi     : {_aliciad_} {_alicisoyad_}

Telefon            : {_teslimattelefonu_}

Teslimat, anlaşmalı kargo firması aracılığı ile SATICI tarafından yukarıda belirtilen adrese yapılacaktır. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı taktirde ALICI’nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI’ya gerekli bilgilendirme, e-posta, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme’nin aşağıdaki 7. Maddesinde belirtilmiştir.

 

Madde 3 - Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürün ve/veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

3.1- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

3.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.

3.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarından iptal edilir ise, SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.

3.6- Ürünün ALICI’ya tesliminden sonra, ALICI'nın ödeme yapmış olduğu kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın ürünü 3 gün içinde SATICI'ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

3.7- SATICI mücbir sebepler veya kargoyu engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu gecikmeksizin ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi veya teslimatın söz konusu engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi seçimlik haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde, ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli Banka’ya iade edilir. İlgili bedelin Banka tarafından ALICI’nın hesabına aktarılma süresi Banka iç prosedürlerine göre değişiklik gösterebilir.

3.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir. Bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

3.9- Alınan ürünün faturası e-arşiv fatura olup 7 gün içerisinde ALICI’nın belirtilmiş olduğu mail adresine iletilecektir. TC kimlik veya vergi numarasının yanlış yazılmasından kaynaklı faturalarda yaşanılabilecek gecikmelerden SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

4.1.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

4.2.ALICI, cayma hakkı bildirimini [email protected] adresine yazılı olarak veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapacaktır.

4.3. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.4. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

4.5. Cayma hakkının kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürün ile birlikte; ürünün faturası, İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise ürün iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

4.6. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4.7. ALICI, SATICI’ya cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermek zorundadır.

4.8. SATICI, ödeme nakit ile yapılmış ise cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 gün içinde bu bedeli ALICI’ya nakden öder. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise yine cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşmasından itibaren 14 gün içinde ürün bedeli Banka’ya iade edilir. İlgili bedelin Banka tarafından ALICI’nın hesabına aktarılma süresi Banka iç prosedürlerine göre değişiklik gösterebilir.

4.9. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

4.10.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ ya aittir. ALICI’nın masrafları ödememesi halinde iade tutarından masraflar kesilerek, geri kalan ücret alıcıya iade edilecektir.

4.11. SATICI tarafından ücret iadesinin yapılabilmesi içi, iade edilecek malın SATICI’ya teslim edilmesi şarttır.

4.12. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

5.1 Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

5.2. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması mümkün değildir:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

5.3. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

5.4. SATICI’nın mal veya hizmetlerine ait ürünlerin kullanma süresinin belirli ve sınırlı olduğu halde, bu sürenin geçmesinden sonra cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

5.5. Olağanüstü durumlarda ve ulusal ve uluslararası salgın hastalıklarda ürünlerin kargo şirketinden alınması ve paketinin açılması halinde Mesafeli Satış Sözleşmesi yönetmeliğinin 15/ç hükmü gereğince ‘’Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeli satışlarda’’ iade mümkün değildir.

MADDE 6 - AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUK

6.1. Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

6.2. Ayıplı maldan sorumluluk hükümleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8,9 ve 10. maddelerine göre işlemler yapılacaktır.

6.3. ALICI, ayıp bildirimini [email protected] adresine yazılı olarak veya iadeli taahhütlü posta yoluyla nedenini belirtmek suretiyle yapacaktır.

6.4. Ürünlerin ayıp durumu kontrol edilebilmesi için SATICI’ya makul sürede ulaştırılması gerekmektedir.

MADDE 7 – YETKİLİ HUKUK ve MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup uyuşmazlığın miktarına göre Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenerek ilan olunan parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri; bu sınırları aşan durumlarda ise İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 8- YÜRÜRLÜK

8 (sekiz) maddeden ibaret işbu Bilet Satış Sözleşmesi, ALICI tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiş olup hüküm ve sonuç doğurmaya başlamıştır.

SATICI
UMAY BSYD
ALICI
{_aliciad_} {_alicisoyad_}
Whatsapp