Doç. Dr. Sevtap Demirci

Doç. Dr. Sevtap Demirci

Doç. Dr. Sevtap Demirci

Doç. Dr. Sevtap Demirci İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı.

1990 yılında İngiltere’de Cambridge Üniversitesi Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesini, 1998 yılında da London School of Economics and Political Science’ta Uluslararası Tarih (Diplomasi Tarihi) alanında doktora derecesini aldı. Dr. Demirci, bu dönemde Cambridge Üniversitesi Faculty of Oriental Studies’de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. 2006 yılında ISIS Press tarafından British Public Opinion Towards the Ottoman Empire During the Two Crises: Bosnia- Herzegovina (1908-1909), The Balkan Wars (1912-1913) adıyla yayınlanan Dr. Demirci’nin elinizdeki bu kitabı, yüksek lisans tezinden hazırlandı.

İngiliz arşivlerini ayrıntıyla inceleyerek resmi telgraflardan istihbarat raporlarına, bakanlıklar arası gönderilerden özel yazışmalara kadar bütün belgeleri elden geçiren Sevtap Demirci bu araştırmasıyla Lozan antlaşması üzerine doktorasını tamamladı. Önce İngilizce olarak yayınlanan bu araştırma 2011 yılında “Belgelerle Lozan” adı altında Türkçeye çevrildi. Siyasi tarih alanında yayımlanmış çeşitli makaleleri de bulunan Doç. Dr. Sevtap Demirci halen Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.