Tarihi ve Siyasi Perspektiften Küresel Güçler 18. 19.yy ve Günümüz

Sevtap Demirci ile Tarihi Bilmek - Tarihi ve Siyasi Perspektiften Küresel Güçler -18.-19.yy ve Günümüz Seminerleri, 3 yıllık maratonuna Umay’da başlıyor.

2.625,00 TL

Temizle
Eğitmen

Başlangıç Tarihi

1. Dönem (1 Kasım – 31 Ocak)
Pazartesi 14:00 – 16:00
2. Dönem (7 Şubat – 30 Mayıs)
Pazartesi 14:00 – 16:00

Süre

14 Hafta / 28 Saat

Açıklama

 
Doç.Dr.Sevtap Demirci ile Tarihi Bilmek – Tarihi ve Siyasi Perspektiften Küresel Güçler Seminerleri, 3 yıllık maratonuna Umay’da başlıyor.
Her pazartesi 14.00 – 16.00 arası gerçekleşecek derslerde ilk yılda 18.yy sonu ve 19. Yüzyılda Türk Siyasal Hayat ana konumuz olacak. 1839 – 2000 yılları arasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun hangi nedenlerle çözülmeye başladığı, kurtarılma çabaları, Birinci Dünya Savaşı sonrasında dağılan imparatorluk, milli mücadele, Lozan Barış Antlaşması ve kurulan Cumhuriyetimiz konuşacaklarımız arasında.
İkinci bölümde, Cumhuriyetin kurulması ile birlikte yaşananlar, tek partili sistemden çok partiliye geçiş, 1960 askeri darbesi, 70’li yıllar ve 80 darbesine giden süreç, Türkiye’nin batı kapitalizmine eklenme süreci, Türk – İslam sentezi ve 2000’li yılların hem iç hem dış politikası her pazartesi merakla konuşacağımız konular.
 
Seminerlerin içerik başlıkları;
BİRİNCİ KISIM
1-  KAVRAMLAR:  Evrim, Devrim, İnkilap, İhtilal, Reform, Hükümet darbesi, hükümet değişikliği, reform, tarih, devrim tarihi nedir?
2 – Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyo-ekonomik ve toplumsal yapısı nasıl özellikler göstermekteydi?
3- Bu yapı nasıl ve hangi nedenlerle çöktü? Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma ve çözülme süreci.
4 – Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü önlemeye çalışan fikir akımlar: Devleti kurtarma çabaları
     A – Tanzimat (1839) öncesi Yenilik (Reform) Hareketleri
     B – Tanzimat sonrası Yenilik Hareketleri. 1856 Islahatı, 1876 Birinci Meşrutiyet, 1908
İkinci Meşrutiyet Çabaları.
5 – II. Meşrutiyet’in Siyasi Düşüncesi- Devleti Kurtarma Çabaları: Osmanlıcılık, İslamcılık,
Türkçülük, Batıcılık.
6 – Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 ve İmparatorluğun Çöküşü-  Mondros Ateşkesi- Sevr
Barış Antlaşması- (1920)
7 – Milli Mücadele, Asmaya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri – Mudanya Ateşkesi
1919- 1922
8 – Lozan Barış Görüşmeleri 1923 (yayınlanmamış gizli İngiliz arşiv belgeleriyle Lozan Antlaşması’nın bilinmeyen yönü
9 – Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu – Lozan Antlaşması sonrası ortaya çıkan siyasi görüş ayrılıkları: Terakkiperver, Cumhuriyet Fırkası’na giden süreç
10 – Çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri:  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve
Serbest Fırka Deneyimleri  (1930’lara giden süreç)
11 – Demokrat Parti Dönemiyle (1950 – 1960) çok partili siyasal hayata geçişi gerçekleştiren Türkiye’nin iç ve dış politikası ne tür özellikler gösterdi?
12 – Dış Politika: Soğuk Savaş Dönemi: 1945 sonrası 1970’lere kadar yaşanan dış gelişmeler
13 – İç Siyasal Gelişmeler: 1971 muhtırası ve sonuçları
14 – 1980 Askeri Darbesi ve sonrasında Türkiye’de yaşanan süreç

Heyecanla bu tarih yolculuğuna katılmanızı bekliyoruz.
 
 

Kazanımım

Yaşadığınız coğrafyanın gerçek tarihine, doğru arşivlerden ulaşmak ve tüm süreci daha objektif öğrenmek. Yaşadığınız ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak geçirdiği değişimleri öğrenmek, geleceğe de projeksiyon tutacağı için medyada gördüğünüz her şeyi temellendirerek yorumlayabilir, manipülasyona maruz kalmadan özgün düşüncenizi ortaya koyabilirsiniz.

N/A Eğitim Kategorileri: , ,

Eğitimi Paylaşın

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest