Mitoloji ve Kadim Dünya

400 TL3.500 TL

Temizle
Eğitmen

Katılım Şekli

Online (Zoom)

Eğitim Tarihi

10 Ekim Pazartesi 19:30 – 21:30

Eğitim Süresi

Haftada 2 Saat / 12 Hafta / Toplam 24 Saat

Açıklama

1. Hafta: Mezopotamya
Göbeklitepe’den Sümer ve Akad uygarlıklarına dek, uygarlığın beşiği olmuş Mezopotamya kültüründe kozmoloji, inanç, mit ve semboller.

2. Hafta: Eski Mısır
Nil nehrinin kıyılarında yeşerip 3000 yıl boyunca ayakta kalan büyük uygarlığın evren anlayışı, tanrı ve tanrıçaları, sembolleri, tapınak kültürü ve ritüelleri.

3. Hafta: Hindistan
İndüs nehri kıyılarında doğan Harappa kültüründen, Veda’lar ve Hinduizm’e kadar, Hint topraklarında kozmoloji, mit ve semboller.

4. Hafta: Eski Yunan
Batı kültürünün harcındaki en köklü unsuru oluşturan Yunan uygarlığının evren anlayışı, kozmolojisi, mitleri ve Olimpos’un güçlü tanrı ve tanrıçaları.

5. Hafta: Olmek, Maya ve Aztek Kültürleri
Orta Amerika’da, günümüzden 5 bin yıl önce filizlenmeye başlayan büyüleyici uygarlıklar… Şaşırtıcı astronomi bilgileri, takvimleri, anıtları, tanrıları ve sembolleriyle gizemli bir kültürün ayak izleri.

6. Hafta: Vikingler
Kuzeyin ürpertici ve aynı oranda etkileyici kültürünün evren anlayışı ve sembolleri. Odin ve Thor’dan, Loki’ye, Freya’ya; Valhalla’dan gizemli Valkyrie’lere dek, İskandinav mitolojisinin ana hatları.

7. Hafta: Keltler
Kutsal ağaçları, runik sembolleri, bilge Druid’leri, kahramanları ve perileriyle, Avrupa’nın önemli bir bölümüne damgasını vurmuş (bu arada bir kolu Anadolu’ya yerleşmiş) Kelt uygarlığının mit, efsane ve sembolleri.

8. Hafta: Budizm
2500 yıl kadar önce Hint topraklarında doğan ve kısa bir zaman dilimi içinde Asya’nın büyük bir bölümüne yayılan bu köklü felsefenin gelişimi, temel ilkeleri ve anahtar kavramları.

9. Hafta: Şamanizm
Asya steplerinden Afrika savanlarına ve Kuzey Amerika’ya dek dünyanın birçok bölgesinde derin izleri görülen bu en eski inanç ve ritüel geleneğinin temel nitelikleri, sembolleri. Sibirya kabilelerinden Kızılderili kavimlerine dek şamanik kültür.

10. Hafta: İnka Kültürü
And dağlarının eteklerinde, Peru ve Bolivya’nın yüksek düzlüklerinde filizlenen “Güneş Ülkesi”nin etkileyici kültürü, mitleri, efsaneleri ve sembolleri.

11. Hafta: Pers/Zerdüşt Kültürü Asya’nın batısında, İran’dan Mezopotamya’ya dek uzanan bölgede izleri hâlâ görülen, 3000 yıllık bir kültürün inanç sistemi, tanrı ve tanrıçaları, sembolleri ve bilge peygamberi Zerdüşt’ün öğretisi.

12. Hafta: Roma Mitolojisi
Etrüsk inançlarından Latin kehanet geleneğine; Yunan etkisinin hissedildiği tanrı ve tanrıçalarından, Mithra dini ve Hıristiyanlığa kadar, Roma’nın düşünce dünyası, inançları ve sembolizmi.

Eğitimin konusu, amacı, kazanımları, kimler katılmalı?

Mezopotamya’dan Mısır’a, Eski Yunan’dan Kelt ve Viking kültürüne; Hint’ten Maya, Aztek ve İnka’lara dek, dünya mitolojileri ve evren anlayışları. Tarihe, kültüre, eski toplumların inanç ve düşüncelerine, kozmolojiye meraklı herkes, bu karşılaştırmalı mitoloji seminerlerinde zengin renkler bulabilir.

N/A Eğitim Kategorisi:

Eğitimi Paylaşın

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram