Felsefenin Kısa Tarihi

Mekan Umay Bilim Sanat Yaşam Merkezi
Her Cumartesi 14:00 - 16:00
5 Ocak

Felsefenin Kısa Tarihi 1 ;

“Felsefi kavramları tanıma, metin okuma ve anlama yöntemlerini öğrenme ve farklı alanlarda kullanabilme üzerine.”

Felsefe soyut düşünmeyi en ileri derecede gerektiren alanlardan biri olması bakımından pek çoğumuzun çekindiği ve bu yüzden de içine giremediği bir konudur. Oysa felsefe tarihini ve felsefenin kendisini öğrenmek esas itibariyle düşünmeyi öğrenmek demektir. Bu bakımdan felsefe aslında, hukuk, siyaset, ekonomi, yöneticilik, sosyoloji, psikoloji, sanat ve edebiyat gibi alanlarda meslek sahibi olan kişilerin de ihtiyaç duyduğu bir donanımdır.

Ülkemizde eğitim sisteminin en eksik olduğu alanlardan biri olan “felsefe bilgisini” elde etmek katılımcılara yaşamlarının her alanında daha berrak düşünebilme, soyut düşünme, kavramların temeline inebilme ve şeylerin gerçekliğini farklı boyutlarda algılayabilme gücü katacaktır.

Bunu yapabilmenin yolu kuru ve sıkıcı bir biçimde filozofların yaşamlarını ve eserlerini okumak değildir. Felsefenin yolu, felsefi kavramları tanımayla başlar. Farklı metinlerin nasıl okunması gerektiğini öğrenerek devam eder. Bu yolla felsefi bir görüş noktası oluşturmayı başaran katılımcı “neden?” sorusunu sormayı öğrenir. Böylelikle Felsefe Tarihi’nin metinleri içerisindeki sonsuz yolculuğa çıkmaya hak kazanır.

1. hafta:

Felsefenin kökeni/zemini nedir? Felsefe nedir?

2. hafta:  

Felsefe Tarihi’ndeki majör ve minör figürler

3. hafta:

Felsefe nasıl yapılır?

4. hafta:

Metin okuma ve anlama yöntemleri

 

Felsefenin Kısa Tarihi 2 ;

“Antik Yunan düşüncesindeki felsefi kavramların incelenmesi ve metin okumaları üzerinden felsefi bir sorgulamaya giriş.”

Felsefe Atölyesi’nin devamı niteliğindeki bu ikinci atölyede soyut düşünme ve kavramların temeline inebilme becerilerini geliştirmiş, farklı metinlerin yorumlanması konusundaki güçlüklerin farkına varmış katılımcı Antik Yunan Felsefesi içerisinde bir yolculuğa çıkar.

Amaç birinci atölyede edinilmiş olan becerilerin felsefe tarihinin belirli bir alanında uygulanmasıyla pratik olarak “felsefe yapma” girişimlerinin birlikte denenmesidir. Bu sayede katılımcı örneğin Platon’a dair göndermeyle veya bir alıntıyla karşılaştığında bu göndermeyi veya alıntıyı analiz etmeyi ve sadece kendi sınırlı çerçevesinde değil, bağlamını ve kavramsal çerçevesini de hesaba katarak, Platon’un sistemi içerisindeki yeri bakımından da değerlendirebilmeyi öğrenecektir.

Bu aynı zamanda yorum bilgisini geliştirmiş olan katılımcının her türden sanat eseri, edebiyat metni, siyasi, hukuki veya tarihsel bağlam ve metinler içerisinde bir tür “bilgi arkeolojisi” ve “felsefi sorgulama” yapabilmesinin de ilk adımı olacaktır.

1. hafta:

Sokrates Öncesi Düşüncenin İrdelenmesi

2. hafta:  

Platon ve Aristoteles’in kavramlarına giriş

3. hafta:

Platon ve Aristoteles’ten metin okumaları

4. hafta:

Metin okumaları ve kavram analizlerinin siyaset, hukuk, sanat, edebiyat gibi çeşitli alanlarda kullanımı

 

Bilgi ve Randevu için;

0216 362 39 40 - 0553 952 39 40

 

Umay Bilim Sanat Yaşam Merkezi - Copyright © 2017.